tekken wadokai karate-do

Gradering

I karate graderar man sig först till Kyu-gard därefter till Dan-grad, svart bälte.
Karate bälten

Gradering innebär i princip att man visar upp sina färdigheter för att instruktörerna skall se att man tillgodogjort sig den kunskap som krävs för att ta nästa bältesgrad. Detta sker oftast vid ett bestämt tillfälle i slutet på terminen.
I karate har vi ett graderingssystem med olika färg på det bältena, Kyu-grader, innan det svarta bältet som kallas Dan-grad. När man börjar träna sker gradering efter varje termin, men allt eftersom graden blir högre, blir träningstiden mellan graderingarna längre.
Att ta svart bälte 1 Dan tar ca 6-8 år beroende på hur ofta och intensivt man tränar. Ett svart bälte är ett vitt bälte som inte gav upp!
Mellan 1 Dan och 2 Dan, behövs minst 2 års träning och från 2 Dan till 3 Dan minst 3 års träning alltså lika många års träning som till den Dan-grad man ska gradera till.
För Kyu-grader har vi två parallella graderingssystem, ett för barn upp till 14 år med så kallade mon-bälten (halvgrader). Och ett system för vuxen & ungdom med enbart helgrader


Här kan du se de olika Kyu-graderna till och med första Dan (första svarta bältet). Inom vår organisation JKF Wadokai Japan finnns 8 svarta bälten, 8 Dan.

Vad du ska kunna till första graderingen för barn till 8 Kyu mon hittar du här.

I tabellen kan du via länkarna se vad du ska kunna till olika grader. Det finns två olika gradringar, vuxna 14 år och äldre med "helgrader" och barn 7-13 år med halvgrader (mon) upp till brunt bälte, sedan går man över till vuxengradering oavsett ålder.

Fler länkar kommer att läggas in.Terminologi, ord som används i karater hittar du här.

Sanbongumite trestegs fightingträning 12 olika hittar du här.

Tachikata, ställningar i karate hittar du här.

Tzuki

Avgift gradering

Graderingsavgiften betalas till:
Swish 123 076 61 54, ange namn. (Alternativt kontant).

Gradering - Nytt bälte och certifikat

I graderingsavgiften 150 kr för barn och 200 kr för vuxna ingår ett nytt bälte och ett certifikat som visar att du klarat den nya graden enligt de krav som JKF Wadokai Kyu Shin Kan ställer på de olika graderna. De är anpassade för att du i framtiden ska klara att gradera till svart bälte, 1 Dan.