tekken wadokai karate-do

GRUNDPRINCIPER FÖR TEKKEN WADOKAI

Föreningens grundprincip finns i ordet WADOKAI, freden och harmonins väg. Karate är en kampkonst som tränas utan vapen men är ett försvar mot en vapenförsedd motståndare.

Träningen symboliseras av RESPEKT för varandra genom att varje karate-ka (karate-elev) gör sitt bästa för sin egen del och för den/de man tränar med och att man visar varandra HÄNSYN.

De olika graderna (bälte) är ett bevis på hur långt man kommit rent tekniskt men också mentalt i sin utveckling mot ett svart bälte i Wadokai-karate.

Träningen böjar och slutar med en stunds sittande meditation under TYSTNAD där man utvecklar sin förmåga att KONCENTRERA och släppa alla för träningen störande tankar, man kan kalla det för RENHET. Träningen symboliseras av långsiktighet och TÅLAMOD, ett svart bälte i karate är ett vitt bälte (nybörjare) som inte gett upp.


SHU HA RI

SHU HA RI

Shu: (att behålla, följa) Första delen av träningen skall vara Shu. Ha: När man tränat karate 10 – 15 år ska man försöka bryta sig ur grundnivån och börja bygga upp en personlig form. Ri: Mästarens nivå. Efter en lång tid i Ha har man byggt upp sin egen form, mästarens, allt är koordinerat.

GDPR

Du har rätt att få dina uppgifter vi har om dig raderade.

Vi följer idrottsrörelsens policy

Se RF policy här.

Frågor och svar Idrott On-Line

Hittar du här.